Občina Turnišče skrbi za bogato kulturno dediščino

Občina Turnišče, je dala obnoviti kužno znamenje Trpeči Kristus spomenik iz leta 1750.

Na podlagi kulturno-varstvenih pogojev  in soglasja Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturno dediščino Območne enote Maribor, je sanacijo izvedel mojster Benjamin Korošec s.p. restavrator umetniških del. Kužno znamenje je bilo očiščeno, odstranjeni so bili nanosi barv, utrjen je bil podstavek, sanirane so bile razpoke, sam material peščenjak je bil dodelan in zaščiten z ustreznimi premazi. S tem so bila opravljena nujna dela za ohranitev kužnega znamenja.

Celotna investicija je znašala cca. 6000€, sredstva je zagotovila Občina Turnišče iz proračuna.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver je ob tem povedala:

“Kultura ni samo kulturno udejstvovanje, je vsakodneven odnos nas do naše kulturne dediščine, do ljudi in do sočloveka. Ravno zato smo v preteklem letu in letos kar nekaj sredstev namenili naši kulturni dediščini, obnovi cehovskih knjig, čevljarskega muzeja, kužnega znamenja, ter polanščekove domačije.

S svojim zgledom do spoštovanja naše zgodovine ustvarjamo pogoje za naš narodni in človeški obstoj.”

VABILO NA PREDAVANJE Z NASLOVOM »NOVE PRILOŽNOSTI V PRIDELAVI JAGODIČASTEGA SADJA«

VABILO NA PREDAVANJE Z NASLOVOM »NOVE PRILOŽNOSTI V PRIDELAVI JAGODIČASTEGA SADJA«

V sodelovanju s podjetjem HASKAP, d.o.o., Mladinska ulica 21, 2000 Maribor vas vabimo na BREZPLAČNO DELAVNICO o pridelavi SIBIRSKIH BOROVNIC – HASKAP, ki bo v prostorih KGZS Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota, dne 02.02.2018 ob 18:00 uri.

Na delavnici vam bodo predstavniki podjetja »HASKAP d.o.o.« podrobno predstavili prednosti vzgoje SIBIRSKIH BOROVNIC – HASKAP (Lonicera caerulea) v vašem okolju.

Z interesenti bo po dogovoru, v primeru sodelovanja sklenjena pogodba, nudena strokovna pomoč – svetovanje; pri pripravi zemljišča, nadzor in spremljava nasada in zagotovljen najmanj deset leten odkup pridelka po v naprej znani najnižji ceni odkupa pridelka.

Prosimo vas, da udeležbo potrdite na spodaj navedeno kontaktno številko:

Igor 068-155-388 najkasneje do srede, 31.1.2018!

Prijazno vabljeni!

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Vabilo jagodičje Murska Sobota

AJPES-obvestilo september 2017

POROČANJE O GOSTIH IN PRENOČITVAH

S 13. avgustom 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o prijavi prebivališča in s tem prinesel novosti pri uvedbi sistema poročanja o gostih in prenočitvah. V zvezi s tem bosta s 1.12.2017 vzpostavljena register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija (eTurizem) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

 

 • NASTANITVENI OBRATI SO:
 • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi), prostori za goste pri sobodajalcih,
 • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.

 

 • ZAVEZANCI ZA VPIS NASTANITVENEGA OBRATA V REGISTER:
 • gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki), sobodajalci,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

 

 • KAKO SE JE TREBA REGISTRIRATI PRI AJPES IN DO KDAJ:
 • Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali najprej vpisati svoje nastanitvene obrate v register nastanitvenih obratov (RNO). Postopek vpisa nastanitvenih obratov v RNO opredeljuje Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16). RNO bo vzpostavljen 1. 12. 2017, izvajalci nastanitvene dejavnosti pa bodo morali obstoječi nastanitveni obrat vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018.
 • Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo začeli poročati podatke o gostih prek spletne aplikacije AJPES (eTurizem) s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Na primer, če se v RNO vpišejo decembra 2017, začnejo po novem poročati 1. 1. 2018.

 

 • PREHODNO OBDOBJE:
 • Prehodno obdobje bo na voljo od 1. 12. 2017 do 1. 3. 2018. Izvajalci nastanitvene dejavnosti se morajo v register nastanitvenih obratov (RNO) vpisati v obdobju od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.
 • Podatke o gostih začnejo poročati prek spletne aplikacije AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018.
 • S 1. 3. 2018 bo prenehal delovati e-gost na spletni strani policije, kar pomeni, da bo od takrat dalje možna prijava gostov samo po novem sistemu.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Za več informacij si lahko ogledate spletno stran AJPES na povezavi: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Izgradnja pločnika ob državni cesti v Turnišču

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se bodo v ponedeljek 4. septembra 2017 pričela gradbena dela na državni cesti R3 1321 (Renkovci-Črenšovci) oz. na ulici Štefana Kovača v Turnišču. Dogradil se bo manjkajoči pločnik za pešce do prvega rondoja iz smeri Turnišče. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2017.

 Prosimo vas za razumevanje in upoštevanje gradbene signalizacije !

 Občinska uprava Občine Turnišče

Obvestilo Saubermacher

RAČUNE PODJETJA SAUBERMACHER – KOMUNALA PLAČAJTE CENEJE IN HITREJE

 V podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. smo naredili nov, pomemben korak k digitalizaciji poslovanja. Svojim strankam nudimo prejemanje e-računov kar neposredno v telefon in plačilo le z dvema dotikoma zaslona.

 

Kako plačate e-račun s Hal mBills?

Prvič račun plačate tako, da fotografirate levi del položnice in potrdite plačilo. Aplikacija vam nato samodejno ponudi možnost prijave na prejemanje e-računov podjetja Saubermacher – Komunala. Naslednjič prejmete račun neposredno v aplikacijo in le še potrdite plačilo. Res je, tako enostavno je postalo plačevanje e-računov.

 

Zakaj plačevati mesečne račune s Hal mBills?

 • E-račune lahko plačate kadarkoli, neodvisno do bančnih urnikov in delovnega časa.
 • Za plačilo ne potrebujete ničesar drugega kot svoj mobilni telefon – tega pa imate tako ali tako vedno pri sebi, kajne?
 • E-račune lahko plačujete kjerkoli, tudi v tujini.
 • Hal mBills je na voljo vsem, ne glede na to, pri kateri banki imate odprt bančni račun ali pri katerem mobilnem operaterju imate sklenjeno naročniško razmerje.
 • Pregled vseh plačanih računov in stanja v mobilni denarnici imate vedno na voljo na svojem mobilnem telefonu.
 • Ob prejemu e-računa in pred potekom roka za plačilo prejmete opomnik. Tako je konec z zamudnimi obrestmi.
 • E-račun lahko shranite na računalnik in ga po želji natisnete.
 • Provizija za plačan račun znaša 0,25 EUR, ki je ena najnižjih provizij za plačilo mesečnih računov v Sloveniji.

 

S Hal mBills lahko plačujete na več kot 400 lokacijah po celi Sloveniji.

 

Poleg plačevanja mesečnih računov podjetja Saubermacher – Komunala lahko s Hal mBills plačujete tudi položnice RTV Slovenija, Zavarovalnice Triglav, Adriatic Slovenica, Petrola, osnovnih šol, vrtcev in dijaških domov ter mnogih drugih podjetij. Preizkusite še nakupovanje s Hal mBills na spletu in si zagotovite vstopnice za dogodke na mojekarte.si ali podaljšajte registracijo vozila na eUpravi. Denar lahko nakazujete tudi prijateljem, in to kar na njihovo telefonsko številko.

 

Navedli smo le nekaj primerov uporabe mobilne aplikacije Hal mBills. Več informacij najdete na www.mbills.si, Facebook strani Hal mBills ali www.saubermacher-komunala.si.

Obvestilo – SUŠA 2017 podaljšan rok do 8.9.2017

Kmetijske proizvajalce obveščamo, da bomo pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih kulturah: koruza v zrnju, oljne buče, sončnice,  pozen krompir, zelenjava na prostem.

Vlogo za škodo po suši 2017 se vlaga na obrazcu: OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENA PO NARAVNI NESREČI  –   OBRAZEC 2.

obrazec 2_dop_ ko Turnišče

Samo vlogo: OBRAZEC 2 za prijavo škode dobite na sedežu občinske uprave Občine Turnišče in na spletni strani Občine Turnišče: http://obcinaturnisce.si/ ali po elektronski pošti na: obcina@turnisce.si

 

Zbiranje vlog bo potekalo na občinski upravi občine Turnišče od 25. 08. 2017 do 30.8.2017.

 

Zaradi razmeroma kratkega razpoložljivega časa zbiranja vlog oškodovance prosimo, da se držijo navedenih terminov za oddajo vlog in že doma izpolnijo OBRAZEC 2.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 2:

Oškodovanci so dolžni izpolniti  naslednje  postavke na vlogi, in sicer:

 1. Podatki o nesreči – doma obvezno izpolnite vse manjkajoče podatke, in sicer:

1.4.    nosilec KMG (ime in priimek)

1.5.    davčna številka

1.6.    naslov nosilca

1.7.    KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 15. 07. 2017,

           niste upravičeni do državne pomoči.

1.8.    transakcijski račun (TRR)

 1. Ocena škode – doma izpolnite polja, ki niso zatemnjena in naslednje stolpce v tabeli
 • A      GERK
 • B      vrsta kulture ali nasada
 • F      površina poškodovane kulture v GERK-u (ar).

Stolpcev D, E, G, in H se ne izpolnjuje!

V vlogi za prijavo suše OBRAZEC 2 se vpišejo samo GERK-i, ki ležijo na območju občine Turnišče. Za GERK-e, ki ležijo v drugih občinah pa vlagate prijavo za sušo na sedežih tistih občin, kjer se GERK-i nahajajo.

Podatke v OBRAZEC 2 vpisujete iz ZBIRNE VLOGE za l. 2017 iz obrazca: GEOPROSTORSKI OBRAZEC ZA PRIJAVO VLOG IN ZAHTEVKOV NA POVRŠINO, iz tabele »GLAVNI POSEVEK in NEPREZIMNI POSEVEK« in sicer za površine, kjer ste utrpeli škodo po suši.

OBRAZEC 2 obvezno lastnoročno podpišete na str. 2

 1. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Občina Turnišče se NE NAHAJA na območju z omejenimi možnostmi ali delno na območju z omejenimi zmožnostmi za kmetijsko dejavnost, zato se tabele pod točko 3 ne izpolnjuje!

Izpolnjene vloge prinesete na občinsko upravo Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče najkasneje do 30.8.2017.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi prijavo škode po Suši 2017 se lahko oglasite na Občini Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, e-naslov: obcina@turnisce.si v času uradnih ur ali pokličete na 572 10 60.

Obvestilo.docx

 

Spoštovani!

Na podlagi obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 31.8.2017 vas obveščamo, da je rok za prijavo škode zaradi posledic suše podaljšan do 8.9.2017.

 Občinska uprava Občine Turnišče

 

Kolesarski maraton Slo24ultra

 

V soboto, 15.7. in nedeljo, 16.7. 2017 bo skozi Turnišče potekal 24-urni kolesarski maraton. Začetek je v soboto ob 12. uri v Dobrovniku.

Proga poteka iz smeri Dobrovnika, po ulici 4. maja, nadaljuje se po ulici Štefana Kovača do Renkovec, kjer v križišču zavije proti Dobrovniku.

V tem času bo tudi delna zapora teh cest.

Prosimo, bodite previdni in pozorni na kolesarje.

SLO24ULTRA flyer

Zapora ceste Gomilica

Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da bo predvidoma od 10. julija do 31. avgusta 2017 med 7.00 in 17.00 uro delna oz. popolna zapora ceste JP 931231 v Gomilici zaradi izgradnje hodnika ob javni cesti.

Gradbišče bo označeno z ustrezno signalizacijo in urejen bo obvoz.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

Občinska uprava Občine Turnišče

AJPES OBVEŠČA JUNIJ 2017

Želite postati sobodajalec

in svoje ali najete, predvsem stanovanjske prostore, vključiti v turistično nastanitveno ponudbo?

Registracija fizične osebe-sobodajalca
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kakor pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju PRS) pri AJPES.
Gostom lahko nudi nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih.
Postopek vpisa:
Sobodajalec se v PRS vpiše na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.
Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se skladno s predpisi določi stalno prebivališče sobodajalca. Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu stalnemu prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih vpiše v PRS kot poslovni del pri sobodajalcu.
Finančni urad Republike Slovenije po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca v davčni register kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost. FURS je izdal tudi brošuro za sobodajalce-fizične osebe, ki jo najete na povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_dejavnosti/
V 8 dneh po vpisu je treba oddati še obrazec M12 na Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in obvestiti Finančni urad Republike Slovenije o načinu vodenja poslovnih knjig in obračunu davčnih obveznosti. Na tej podlagi sobodajalec plačuje pavšalne prispevke za socialna zavarovanja (v preračunani višini za 5 mesecev) in akontacijo dohodka iz dejavnosti.
Kategorizacija nastanitvenega obrata (kategorizacija je obvezna):
Kategorijo nastanitvenega obrata do treh zvezdic (ali jabolk, če gre za kmetijo z nastanitvami), določi sobodajalec sam, v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata oziroma kategorijo določeni v prilogi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov .
Sobodajalec lahko kategorizacijske liste izpolni ročno ali prek elektronskega sistema kategorizacije nastanitvenih obratov, ki na enostaven način in po korakih omogoča pridobitev ustrezne kategorije.
Več informacij, dokumente in register ocenjevalcev najdete na:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/kategorizacija_nastanitvenih_obratov/

Za objekt morate imeti:
• dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo
• uporabno dovoljenje za objekt ali za tisti del objekta, v katerem so nastanitve. Pogoji so predpisani s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (pogoji se nanašajo na poslovne ali stanovanjske prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta oziroma na nastanitve in storitve)
Pazite še:
• na pogoje predpisane s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov
• Zakon o prijavi prebivališča
• Zakon o varstvu pred požarom
• Pravilnik o požarnem redu

Kakšne obveznosti ima sobodajalec po vpisu v Poslovni register Slovenije ?
Sobodajalec mora:
• imeti ustrezno označevalno tablo
• voditi knjigo gostov
• goste prijaviti policiji preko aplikacije www.igost.si/egost-prijava-gostov
• plačevati turistično takso, če se ta v lokalni skupnosti plačuje
• za opravljeno storitev mora izdati račun
• plačevati pavšalne prispevke in akontacijo dohodka iz dejavnosti.
Še to: 13.8.2017 se bo pričel uporabljati novi Zakon o prijavi prebivališča, ki prinaša novosti pri poročanju sobodajalcev (glej: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov )

Oglasite se na AJPES Izpostavi Murska Sobota in z veseljem vam bomo pomagali.
Pričakujemo vas v drugem nadstropju poslovne stavbe
v Slovenski ulici 2 v Murski Soboti.