VABILO na predstavitev investicije Rekonstrukcija državne ceste R3-729/4207 skozi Gomilico

Vabilo

Spoštovani,

vabimo vas na predstavitev investicije Rekonstrukcija državne ceste R3-729/4207 Velika Polana-Gomilica in izgradnje kolesarske in traktorske poti ob regionalni cesti R3-729/4207 Velika Polana-Gomilica, ki bo

v sredo, 21 februarja 2018, ob 17.00 uri, v dvorani Vaško-gasilskega doma, Gomilica 49, Gomilica, 9224 Turnišče.

S spoštovanjem,

mag. Vesna Jerala Zver                                                                                      Damir Topolko, univ.dipl.ekon

županja Občine Turnišče                                                                                   direktor Direkcije RS za infrastrukturo

Vabilo na proslavo ob kulturnem prazniku in zakjučku ustvarjalnega natečaja

VABILO

 Občina Turnišče in Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče

v sodelovanju z ZKD Lendava ter JSKD Lendava

Vas ob počastitvi

slovenskega kulturnega praznika

v nedeljo, 4. februarja 2018, ob 15. uri

vabita v Jeričev dom (Kulturni dom) v Turnišče

na prireditev z zaključkom

Ustvarjalnega natečaja 2018

ter podelitvijo priznanj

in nagrad nagrajencem.

 Vljudno vabljeni!

Razpis – u s t v a r j a l n i n a t e č a j 2 0 18

 Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Lendava

Razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i n a t e č a j 2 0 18

 Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

Razpisni pogoji natečaja:

A SODELOVANJE NA USTVARJALNEM NATEČAJU

Sodelujejo ustvarjalci v sledečih kategorijah in starosti:

 1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; otroci do 10. leta starosti;
 2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; mladi ustvarjalci do 15. leta starosti;
 3. LITERARNA DELA MLADIH − mladi ustvarjalci do 25. leta starosti;
 4. LITERARNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 25 let;
 5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci: predšolski otroci
 6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEVrazredna stopnja: otroci od 6. do 11. leta starosti;
 7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: otroci od 12. do 15. leta starosti;
 8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 15 let;
 9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOSTustvarjalci vseh starosti.

B   VSEBINA PRISPEVKOV

 1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
 2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah
 3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST: vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije, elektronski zapisi, računalniške animacije, tiski …

C   OBLIKA PRISPEVKOV

 1. Literarni prispevki morajo biti oddani v pisni obliki v treh izvodih. Vsak izvod mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 2. Vsak likovni in multimedijski izdelek mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 3. Obvezni podatki:
 • ime in priimek avtorja
 • kategorija
 • naziv šole in mentorja (če je avtor šoloobvezen).

 

Č   DRUGI POGOJI NATEČAJA

 1. Avtor se lahko prijavi z največ tremi (3) novonastalimi deli, s tem da je lahko nagrajeno le eno (1) delo istega avtorja v eni kategoriji. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del in kolekcij, ki niso predmet nagrajevanja.
 2. Literarnih prispevkov ne vračamo.
 3. Sodelovanje z likovnimi in multimedijskimi prispevki je na avtorjevo odgovornost.
 4. Nagrado in priznanje avtor prevzame osebno, ne pošiljamo po pošti.
 5. S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo.

 

D   TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

 1. Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2017 do sobote, 20. januarja 2018.
 2. Komisija bo nagradila tri najboljše prispevke v vsaki kategoriji, prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri so razstavljena nagrajena dela in nekaj izbranih del po strokovnem mnenju komisije .
 3. Nagrajenci bodo obveščeni pisno po pošti.
 4. Podelitev nagrad bo v nedeljo, 4. februarja 2018, ob 15. uri v Jeričevem domu (Kulturni dom) v Turnišču ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.
 5. Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z dopisom Razpis 2018 ali jih na sedež občine dostavite osebno.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRIJAVNICA NA USTVARJALNI NATEČAJ 2018: (PIŠI ČITLJIVO)

USTVARJALEC (ime in priimek)_____________________________________

NASLOV:____________________________________________________

_____________________________________________________________

E-naslov:_______________________Telefon:________________________

Leto rojstva:____________     prinaša svoje delo in ga prijavlja v kategoriji (lahko obkrožite pod točko A ali pripišete naslov/-e del/-a ter kategorijo)______________

________________________________________________________________________________________________________________________________

PODPIS AVTORJA/MENTORJA:_________________________________

 

V nedeljo,4. februarja 2018, bom prisoten – ne bom prisoten (podčrtaj) na prireditvi in razglasitvi nagrajencev v Turnišču.

Razpis-Ustvarjalni natečaj 2018

NAGRAJENCI USTVARJALNEGA NATEČAJA

Ferencovo senje

FERENCOVO SENJE

bo v nedeljo, 1. oktobra 2017, s pričetkom ob 8. uri, na parkirišču tovarne Planika.

 • Ob 10.00: povorka narodnih noš in nastop godbe, v organizaciji KD Štefan Raj Turnišče; KK Varaški šujstri bodo predstavili šivanje čevljev nekoč;
 • Ob 12.00: srečanje domačih glasbenih skupin (Duo Matej band, Duo Klas, Gitano band, Polanski zvoki);
 • Ob 16.00: trgatev potomke stare trte z Lenta pred občinsko stavbo, v organizaciji VSD Turnišče.

Za gostinsko pogodbo bo poskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče, ostala društva pa se bodo predstavila na stojnicah.

Vljudno vabljeni!

Vabilo- Vinogradniško sadjarsko društvo

Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče vabi občane Občine Turnišče na trgatev potomke stare trte, ki bo v nedeljo 1. oktobra 2017 ob 16,00 uri pred občinsko stavbo.

V upanju, da se Vas bo trgatve udeležilo čim več, Vas lepo pozdravljamo.

                                                                     Upravni odbor

                                                                        VSD Turnišče

Obvestilo Evropski teden mobilnosti

Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Obveščamo vas, da so v torek, 19. 9. 2017, med 8.00 in 12.00, aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti zaradi napovedi močnega dežja odpovedane. Zapore na Industrijski ulici zato ne bo.

Hvala za razumevanje!

Občinska uprava Občine Turnišče

 

OBVESTILO “VELKA MEŠA”

Dne 15. avgusta 2017 že tradicionalno v okolici cerkve Marije Vnebovzete poteka sejem ob »Velki meši«.

Vsi, ki želite prodajati na premični stojnici morate na Občino Turnišče poslati  Vlogo za izdajo  soglasja za prodajo blaga na drobno na premični stojnici (http://obcinaturnisce.si/?page_id=112). Vlogo lahko pošljete po pošti ali po e-pošti.

Ko pošljete vlogo, boste po pošti dobili dve položnici. Ena položnica je za plačilo upravne takse, ki znaša 22,60 EUR, druga pa za najem prostora (5,00 EUR za meter prostora). Po plačilu najemnine in takse boste prejeli soglasje, kjer bo zapisana tudi številka prostora.

Prostor lahko najamete do 11.8.2017.

Za dodatne informacije v zvezi z najemom prostora pokličite na tel. št. (02) 572 22 24, 031 759 209 ali pišite na mail turizem.turnisce@gmail.com.