JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, za leto 2017

Na podlagi Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017), Letnega programa turizma za leto 2017, Občina Turnišče objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Turnišče

JAVNI RAZPIS_TURIZEM 2017

Pogodba_turizem_osnutek

Prijavni obrazec za projekte_B. 2017

Vloga za programe na področju turizma in ostale_A. 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa, za leto 2017

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in naslednji) in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017), Letnega programa športa v Občini Turnišče za leto 2017, Občina Turnišče objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov na področju športa, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Turnišče

JAVNI RAZPIS_ŠPORT 2017

Pogodba_šport_osnutek

Razpisna dokumentacija_1_SPLOŠNI OBRAZEC_2017

Razpisna dokumentacija_2_OBVEZNA PRILOGA_2017

Razpisna dokumentacija_3_A1_PROSTOČASNA OTROK IN MLADINE_2017

Razpisna dokumentacija_4_A2_ŠV OTROK in MLADINE USMER. V KAK. IN VRH. ŠPORT_ 2017

Razpisna dokumentacija_5_B_KAKOVOSTNI ŠPORT_2017

Razpisna dokumentacija_6_C_VRHUNSKI ŠPORT_2017

Razpisna dokumentacija_7_D_ŠPORTNA REKREACIJA_2017

Razpisna dokumentacija_8_E_USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV_ 2017

Razpisna dokumentacija_9_F_ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE_2017

Razpisna dokumentacija_10_G_PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ_2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10 in 20/11, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10, 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017), Letnega programa kulture za leto 2017, objavlja Občina Turnišče

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Turnišče

JAVNI RAZPIS_KULTURA 2017

Pogodba_kultura_osnutek

Vloga za programe področju kulture_A. 2017

Prijavni obrazec za projekte_B. 2017