Obvestilo – SUŠA 2017 podaljšan rok do 8.9.2017

Kmetijske proizvajalce obveščamo, da bomo pričeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih kulturah: koruza v zrnju, oljne buče, sončnice,  pozen krompir, zelenjava na prostem.

Vlogo za škodo po suši 2017 se vlaga na obrazcu: OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENA PO NARAVNI NESREČI  –   OBRAZEC 2.

obrazec 2_dop_ ko Turnišče

Samo vlogo: OBRAZEC 2 za prijavo škode dobite na sedežu občinske uprave Občine Turnišče in na spletni strani Občine Turnišče: http://obcinaturnisce.si/ ali po elektronski pošti na: obcina@turnisce.si

 

Zbiranje vlog bo potekalo na občinski upravi občine Turnišče od 25. 08. 2017 do 30.8.2017.

 

Zaradi razmeroma kratkega razpoložljivega časa zbiranja vlog oškodovance prosimo, da se držijo navedenih terminov za oddajo vlog in že doma izpolnijo OBRAZEC 2.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 2:

Oškodovanci so dolžni izpolniti  naslednje  postavke na vlogi, in sicer:

  1. Podatki o nesreči – doma obvezno izpolnite vse manjkajoče podatke, in sicer:

1.4.    nosilec KMG (ime in priimek)

1.5.    davčna številka

1.6.    naslov nosilca

1.7.    KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 15. 07. 2017,

           niste upravičeni do državne pomoči.

1.8.    transakcijski račun (TRR)

  1. Ocena škode – doma izpolnite polja, ki niso zatemnjena in naslednje stolpce v tabeli
  • A      GERK
  • B      vrsta kulture ali nasada
  • F      površina poškodovane kulture v GERK-u (ar).

Stolpcev D, E, G, in H se ne izpolnjuje!

V vlogi za prijavo suše OBRAZEC 2 se vpišejo samo GERK-i, ki ležijo na območju občine Turnišče. Za GERK-e, ki ležijo v drugih občinah pa vlagate prijavo za sušo na sedežih tistih občin, kjer se GERK-i nahajajo.

Podatke v OBRAZEC 2 vpisujete iz ZBIRNE VLOGE za l. 2017 iz obrazca: GEOPROSTORSKI OBRAZEC ZA PRIJAVO VLOG IN ZAHTEVKOV NA POVRŠINO, iz tabele »GLAVNI POSEVEK in NEPREZIMNI POSEVEK« in sicer za površine, kjer ste utrpeli škodo po suši.

OBRAZEC 2 obvezno lastnoročno podpišete na str. 2

  1. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Občina Turnišče se NE NAHAJA na območju z omejenimi možnostmi ali delno na območju z omejenimi zmožnostmi za kmetijsko dejavnost, zato se tabele pod točko 3 ne izpolnjuje!

Izpolnjene vloge prinesete na občinsko upravo Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče najkasneje do 30.8.2017.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi prijavo škode po Suši 2017 se lahko oglasite na Občini Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, e-naslov: obcina@turnisce.si v času uradnih ur ali pokličete na 572 10 60.

Obvestilo.docx

 

Spoštovani!

Na podlagi obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 31.8.2017 vas obveščamo, da je rok za prijavo škode zaradi posledic suše podaljšan do 8.9.2017.

 Občinska uprava Občine Turnišče