Razpis za Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2016

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava Razpisujejo L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K … Nadaljujte z branjem Razpis za Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2016