Razpis za Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2016

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava Razpisujejo L I T E R A R N O – L I K O V NO – M...
12. 1. 20160 DownloadsDownload