Javni razpis za direktorja občinske uprave Občine Turnišče – ZAPRT

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU; Uradni list RS, st. 63/07 - uradno prečičšeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), Občina Turnišče, Ulica...
5. 4. 20160 DownloadsDownload