Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter programov in projektov na področju športa in turizma – ZAKLJUČEN

Na podlagi zakonov in pravilnikov ter Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 23/2016) Občina Turnišče objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa ter JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Turnišče.

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov – ZAKLJUČEN:

Javni razpis_KULTURA

Pogodba_kultura_osnutek

Prijavni obrazec za projekte_

Vloga za programe področju kulture_

Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa – ZAKLJUČEN:

Javni razpis_ŠPORT

Pogodba_šport_osnutek

Razpisna dokumentacija_1_SPLOŠNI OBRAZEC_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_2_OBVEZNA PRILOGA_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_3_A1_PROSTOČASNA OTROK IN MLADINE_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_4_A2_ŠV OTROK in MLADINE USMER. V KAK. IN VRH. ŠPORT_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_5_B_KAKOVOSTNI ŠPORT_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_6_C_VRHUNSKI ŠPORT_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_7_D_ŠPORTNA REKREACIJA_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_8_E_USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV_Šport 2016

Razpisna dokumentacija_9_F_ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE

Razpisna dokumentacija_10_G_PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ

Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Turnišče

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti- ZAKLJUČEN:

Javni razpis_TURIZEM

Pogodba_turizem_osnutek

Prijavni obrazec za projekte_

Vloga za programe na področju turizma in ostale_

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče

Bookmark the permalink.