Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

o oddaji nepremičnini v najem

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Turnišče objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja športne dejavnosti – uporabo fitnes prostorov in tenis igrišča v obdobju od 11.7.2016 do 11.7.2017. V najem se dajejo prostori fitnesa v stavbi na parc. št. 2432/23 k.o. Turnišče, št. stavbe 1097  in površine tenis igrišča parc. št. 2495/0 k.o. Turnišče.

 

Vse zainteresirane pravne ali fizične osebe vabimo, da najkasneje do petka, 8.07.2016 do 10. ure, na Občini Turnišče, podajo svojo ponudbo oz. pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe. Pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Turnišče ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi osebami.

Občina Turnišče si pridržuje pravico, da lahko postopek oddaje nepremičnine v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

 

mag. Vesna Jerala Zver, županja

Bookmark the permalink.