JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2016

Občina Turnišče na podlagi Pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Turnišče (Uradni list RS, št. 63/2016) o b j a v l j a J A V N I R A Z P I S ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ...
7. 10. 20160 DownloadsDownload