JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in na podlagi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2016 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE

besedilo razpisa pdf

priloge-k-razpisu-poslovne-cone-turnisce

Bookmark the permalink.