JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10 in 20/11, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10, 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/2017), Letnega programa kulture za leto 2017, objavlja Občina Turnišče

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Turnišče

JAVNI RAZPIS_KULTURA 2017

Pogodba_kultura_osnutek

Vloga za programe področju kulture_A. 2017

Prijavni obrazec za projekte_B. 2017

Bookmark the permalink.