Obvestilo o novem Pravilniku o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče

Od dne 10. 2. 2017 naprej velja nov Pravilnik o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), po katerem so do izplačila denarne nagrade za vsak uspešno končan letnik (ne velja za absolventski staž) upravičeni tudi študenti magistrskega študijskega programa (po do sedaj veljavnem pravilniku niso bili). Vlogo lahko študenti oddajo v roku šestih mesecev od izdaje potrdila o končanju letnika, diplome/magisterija/doktorata.

Več o vsebini novega pravilnika najdete na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0334/pravilnik-o-denarnih-nagradah-studentov-obcine-turnisce

Vlogo najdete na spletni strani Občine Turnišče http://obcinaturnisce.si/?page_id=112

 

Bookmark the permalink.