OBVESTILO Ajpes

     Obvešča

 OBČINA TURNIŠČE V ŠTEVILKAH

 Po podatkih Poslovnega registra Slovenije (stanje 11.12.2017) je bilo v občini Turnišče registriranih 173 poslovnih subjektov, od tega je bilo v obdobju januar – november 2016 novoustanovljenih:

 

Društvo, zveza društev 1
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 1
Poslovna enota 1
Samostojni podjetnik posameznik s.p. 8

V občini deluje 7 gospodarskih družb, ki se na podlagi podatkov iz letnih poročil v obdobju 2012-2016 štejejo med hitro rastoča podjetja (HRP):

Več o HRP in kriterijih za uvrstitev na seznam lahko preverite na spletni strani AJPES (www.ajpes.si).

Register dejanskih lastnikov (RDL) – NOVO

AJPES v skladu s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja 11.12.2017 vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL).

Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija (33. čl. ZPPDFT-1).

RDL bo osrednja zbirka informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb, saj je identifikacija fizične osebe, ki ima v lasti ali nadzoruje poslovni subjekt, eden od pogojev za uspešno preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Namen vzpostavitve RDL:

 • zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem zmanjšanje možnosti zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma,
 • zavezancem (4. člen ZPPDFT-1), ki morajo pri poslovanju izvajati ukrepe preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, se omogoči dostop do verodostojnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke,
 • zagotovitev dostopa do verodostojnih podatkov organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena ZPPDFT-1 za potrebe izvajanja pooblastil in drugim državnim organom, ki odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (podeljevanje raznih subvencij, olajšav,…).

Kdo vpisuje podatke v RDL?

 • gospodarski subjekti (gospodarske družbe, razen izjem in zadruge),
 • poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ipd.),
 • tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

Kdo NE vpisuje podatkov v RDL?

 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, kjer je družbenik in zastopnik ista oseba,
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Rok za vpis podatkov o dejanskih lastnikih

 • poslovni subjekti vpišejo podatke o dejanskih lastnikih v RDL v 14 mesecih od uveljavitve ZPPDFT-1 , tj. do 19.1.2018, (176. člen ZPPDFT-1),
 • poslovni subjekti so dolžni v register vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register (44. člen ZPPDFT-1).

 

Dodatne informacije najdete tudi na spletni strani www.ajpes.si ali pa nas pokličete na telefonsko številko 02/530-09-80 in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Bookmark the permalink.