JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti 2018

Na podlagi Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/2017), Letnega programa turizma za leto 2018, Občina Turnišče objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti 2018

Vloga za programe na področju turizma in ostale_A. 2018

Vloga za programe na področju turizma in ostale_A. 2018

Prijavni obrazec za projekte_B. 2018

Prijavni obrazec za projekte_B. 2018

Pogodba_turizem_osnutek 2018

Bookmark the permalink.