JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa 2018

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in naslednji) in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/2017), Letnega programa športa v Občini Turnišče za leto 2018, Občina Turnišče objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov na področju športa, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju športa 2018

Razpisna dokumentacija_1_SPLOŠNI OBRAZEC_2018

Razpisna dokumentacija_1_SPLOŠNI OBRAZEC_2018

Razpisna dokumentacija_2_OBVEZNA PRILOGA_2018

Razpisna dokumentacija_2_OBVEZNA PRILOGA_2018

Razpisna dokumentacija_3_A1_PROSTOČASNA OTROK IN MLADINE_2018

Razpisna dokumentacija_3_A1_PROSTOČASNA OTROK IN MLADINE_2018

Razpisna dokumentacija_4_A2_ŠV OTROK in MLADINE USMER. V KAK. IN VRH. ŠPORT_ 2018

Razpisna dokumentacija_4_A2_ŠV OTROK in MLADINE USMER. V KAK. IN VRH. ŠPORT_ 2018

Razpisna dokumentacija_5_B_KAKOVOSTNI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_5_B_KAKOVOSTNI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_6_C_VRHUNSKI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_6_C_VRHUNSKI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_7_D_ŠPORTNA REKREACIJA_2018

Razpisna dokumentacija_7_D_ŠPORTNA REKREACIJA_2018

Razpisna dokumentacija_8_E_USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV_ 2018

Razpisna dokumentacija_8_E_USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV_ 2018

Razpisna dokumentacija_9_F_ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE_2018

Razpisna dokumentacija_9_F_ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE_2018

Razpisna dokumentacija_10_G_PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ_2018

Razpisna dokumentacija_10_G_PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ_2018

Pogodba_sport_osnutek 2018

Bookmark the permalink.