Javni razpis za prosto delovno mesto Direktor občinske uprave (šifra DM: B017801)

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13- popr., 47/15 ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 ZUJF; v nadaljevanju Zakon o javnih uslužbencih), objavlja javni natečaj za prosto položajno uradniško delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (šifra DM: B017801)

Javni razpis za prosto delovno mesto direktor občinske uprave je objavljen dne 24. 12. 2018 na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pod registrsko številko: NH90968

Razpisni dokumenti:

Bookmark the permalink.