Občina

pozdravnaObčina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko in meri 2360 hektarjev. Občino sestavljajo naselja Gomilica, Nedelica, Renkovci in Turnišče.

Zgodovinski viri o Turnišču segajo v 13. stoletje. Leta 1524 je naselje postalo trg. Leta 1548 je Turnišče pridobilo mestne pravice, s katerimi so bili Varašanci oproščeni davkov, volili so svoje sodnike in te pravice so jim dajale svobodo sejma kadarkoli. Tukaj se je začela močno razvijati obrt, zlasti čevljarska in krojaška. Čevljarski mojstri so se leta 1760 organizirali v čevljarski ceh. Pravila ceha so bila napisana v latinskem jeziku in bila potrjena od strani cesarice Marije Terezije.

Krojaški mojstri so ceh ustanovili leta 1770 in si prav tako pridobili potrditveno pismo od cesarice. Na razpolago sta oba cehovska pravilnika (prevodi z latinskega jezika) in tudi pečati iz tega obdobja.

Na zgodovino tega kraja je močno vplival razvoj čevljarske, kovaške in krojaške obrti. Tako v današnjem grbu Občine Turnišče srečamo vse tri simbole teh obrti. Skozi zgodovino tega kraja se pojavlja močna povezava med cerkvijo in obrtniškimi cehi. V Turnišču se nahaja znana cerkev Marije Pod logom. Cerkev je izredno bogata s freskami, ki jih je v 14. stoletju ustvaril Janez Aquila. Vsako leto se 15. avgusta v Turnišču odvija veliko proščenje na čast sv. device Marije pod logom. Na ta dan se zbere več kot 10 tisoč ljudi. Cerkev je v dveh stilih, v gotskem in romanskem, kar ji daje še posebno zgodovinsko vrednost.

Sredi Turnišča stoji tudi kapela sv. Antona Padovanskega iz 18. stoletja ter številna kužna znamenja.

V občini je zelo razvita tudi društvena in kulturna dejavnost.

Pričakujemo vas v obnovljeni hiši Štefana Kovača Marka v Nedelici, v čevljarskem muzeju, ki je bil postavljen v čast vsem čevljarjem.

Turnišče pa že leta velja tudi za sejemski kraj. Tako se je pri nas ohranilo tudi Ferencovo senje. Danes lahko poleg gospodarskih in kulturnih znamenitosti najdemo na področju Turnišča tudi nekatere naravne znamenitosti: rastišče močvirskega tulipana oz. logarice, rastišče sibirske perunike in rastišče kobulaste vodoljube.

Od leta 2008 je občina Turnišče z osrednjim delom Slovenije in bližnjimi evropskimi prestolnicami povezana z novo pomursko avtocesto.

 

Občina na facebooku

Comments are closed.