Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji

Vizija

Občini Turnišče želimo dati pomemben položaj v pomurskem okolišu, ki bo omogočal dobro počutje domačinom in obiskovalcem. Želimo, da bo občina prijazna za mlade družine, za upokojence in za delovno aktivno prebivalstvo. Vzpodbuditi želimo razvoj gospodarstva, dati podjetjem možnost za razvoj proizvodnje v našem kraju in s tem ljudem omogočiti nova delovna mesta. Kakovostno življenje bo zagotovljeno z urejeno športno in kulturno infrastrukturo, kjer bodo občani lahko preživljali svoj prosti čas.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je sodelovanje z občani, prisluhniti njihovemu razmišljanju in skupaj delati za dobro vseh. Poslanstvo občine je tudi zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje občanov in organizacij.

Vrednote

  1. Integriteta – naše delovanje stremi k preglednosti, kar obljubljamo poskušamo uresničiti.
  2. Spoštujemo drugačnost – razlike med nami nas bogatijo in ravno najbolj pisan mozaik, ki ga sestavljamo vsi občani je najboljša izbira. Pri tem nam pomagajo demokratična načela.
  3. Odličnost – stremimo k odličnosti, le tako bomo dovolj upravičili naš obstoj in nenehne izboljšave našega bivanjskega prostora.
  4. Partnerstvo – primarnega pomena so naši občani in naše lokalne organizacije, skupaj z njimi ustvarjamo prave pogoje za življenje in delo.
  5. Teamsko delo – skupno zavzemanje in razdelitev nalog med subjekti Občine prinaša najboljše rezultate.

 Cilji

  1. Ljudje so na prvem mestu
  2. Razvoj priložnosti in rasti za vse
  3. Zdrava in varna zelena občina
  4. Občina, ki pametno troši in strateško investira

Comments are closed.