Podžupanja

IMGP6906_i

Jasmina Denša je občinska svetnica in funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno.

Življenjepis:

Rojena je 7. 6. 1990. Po končani devetletki je šolanje nadaljevala na Gimnaziji Murska Sobota. Uspešno je zaključila srednjo šolo in se vpisala na mariborsko Filozofsko fakulteto, smer Slovenski jezik in književnost in Pedagogika. Študij na prvi bolonjski stopnji je trajal tri leta, zaključil se je z diplomsko nalogo. S tem si je pridobila naziv diplomirana slovenistka in profesorica pedagogike. Nato je nadaljevala študij na drugi bolonjski stopnji, ki je trajal dve leti. Sedaj je vse izpite že opravila in pripravlja magistrsko delo.

Preko študentskega servisa je opravljala različna dela (pisarniško delo, strežba, delo na blagajni) in si tako pridobivala delovne navade. V prostem času rada kaj ustvarja (ročna dela – kvačkanje, nakit iz polimerne gline, »occhi« čipka ipd.), deluje v gasilskem društvu in se druži z ljudmi, ki so ji blizu.

Kontakt: turizem.turnisce@gmail.com ali jasmina.densa@gmail.com, tel. št.: 031 759 209

 

 

 

Comments are closed.