Delovna telesa

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe:

  • Robert Tkalčič,
  • Matej Vitez,
  • Anton Sep,
  • Jasmina Denša,
  • Geza Felbar,
  • Marjeta Magdič,
  • Renata Čiček Pantović,

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:

  • Danica Kocet,
  • Silva Lutar,
  • Brigita Bukovec,
  • Alenka Horvat,
  • Danijela Tivadar,
  • Marija Balažic,
  • Petra Černela,

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:

  • Igor Flucher,
  • Janez Lebar,
  • Janez Šemen,
  • Stanko Sobočan,
  • Ivan Prša,
  • Matej Pucko,
  • Stanko Horvat,

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:

  • Stanislav Sobočan,
  • Vinko Litrop,
  • Avguštin Maučec.

Komisija občinskega sveta za pritožbe:

  • Ivan Ropoša,
  • Silva Lutar,
  • Danica Kocet,

Komisija za prireditve in proslave:

  • Renata Zadravec,
  • Danica Kocet,
  • Marija Dominko,
  • Ivanka Muhvič,
  • Matej Pucko.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

  • Janez Šemen,
  • Stanko Šarkezi,
  • Branko Fuks,

Nadzorni svet Varaša-a:

Anton Sep

 Svet javnega zavoda Koušta:

Danica Kocet

 Svet Osnovne šole Turnišče:

  • Brigita Bukovec,
  • Danica Kocet,
  • Matej Vitez.

Inventurna komisija:

  • Jasmina Denša,
  • Brigita Bukovec,
  • Anton Sep.

Predstavnik ustanovitelja v Pomurskih lekarnah:

Vincenc Litrop

Predstavnik Ustanovitelja v Zdravstvenem domu Lendava:

Stanko Sobočan

Predstavnik ustanovitelja v Ljudski univerzi Lendava:

Jasmina Denša

Območna izpostava Sklada RS za kulturo:

Silva Lutar

 CERO Puconci

mag. Vesna Jerala Zver

Comments are closed.