Delovna telesa

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe:

 • Robert Tkalčič,
 • Matej Vitez,
 • Anton Sep,
 • Jasmina Denša,
 • Geza Felbar,
 • Marjeta Magdič,
 • Renata Čiček Pantović,

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:

 • Danica Kocet,
 • Silva Lutar,
 • Brigita Bukovec,
 • Alenka Horvat,
 • Danijela Tivadar,
 • Marija Balažic,
 • Petra Černela,

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:

 • Anton Sep,
 • Janez Lebar,
 • Janez Šemen,
 • mag. Stanislav Sobočan,
 • Ivan Prša,
 • Matej Pucko,
 • Stanko Horvat,

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:

 • Vinko Litrop,
 • Avguštin Maučec

Komisija občinskega sveta za pritožbe:

 • Ivan Ropoša,
 • Silva Lutar,
 • Danica Kocet,

Komisija za prireditve in proslave:

 • Renata Zadravec,
 • Danica Kocet,
 • Marija Dominko,
 • Ivanka Muhvič,
 • Matej Pucko.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

 • Janez Šemen,
 • Stanko Šarkezi,
 • Branko Fuks,

Nadzorni svet Varaša-a:

 • Anton Sep
 • Vera Markoja
 • Bojan Lebar

 Svet Osnovne šole Turnišče:

 • Brigita Bukovec,
 • Danica Kocet,
 • Matej Vitez.

Inventurna komisija:

 • Jasmina Denša,
 • Brigita Bukovec,
 • Anton Sep.

Predstavnik ustanovitelja v Pomurskih lekarnah:

Vincenc Litrop

Predstavnik Ustanovitelja v Zdravstvenem domu Lendava:

mag. Stanislav Sobočan

Predstavnik ustanovitelja v Ljudski univerzi Lendava:

Jasmina Denša

Območna izpostava Sklada RS za kulturo:

Silva Lutar

 CERO Puconci

mag. Vesna Jerala Zver

Comments are closed.