Integriteta in preprečevanje korupcije

Integriteta in preprečevanje korupcije

Občina Turnišče je s pripravo Načrta integritete skušala opredeliti in obvladati morebitna tveganja neetičnega ravnanja in korupcije pri svojem delovanju.

Načrt integritete je sistematičen postopek, s katerim ugotovimo, spremljamo, nadzorujemo, ukrepamo, posodabljamo upravljanje v zvezi s tveganji za korupcijo in zmanjševanje integritete tako, da ocenimo verjetnost nastanka tveganj in njihovih posledic, pri katerih bi lahko prišlo do napačnega, škodnega, neetičnega ravnanja, določimo ukrepe za njihovo pravočasno odkrivanje, preprečevanje, odpravljanje tveganj za korupcijo in zmanjševanja integritete, preverjamo njihovo uspešnost in učinkovitost ter sistem vedno znova posodabljamo. Cilj aktivnosti je uvajanje odgovornega, etičnega vedenja, ravnanja, zagotavljanje okolja za krepitev integritete in odpravljanje ter onemogočanje nastanka okoliščin, ki lahko privedejo do korupcije, neetičnih ravnanj, ogrožanja transparentnosti in integritete institucije ter njenih posameznikov.

VSEBINA NAČRTA INTEGRITETE OBČINE TURNIŠČE je opredeljena z naslednjim dokumentom:

NAČRT INTEGRITETE občine Turnišče (posodobljen 2016)

Comments are closed.