Kulturno društvo Anton Martin Slomšek Renkovci

Kulturno društvo Anton Martin Slomšek Renkovci

Kulturno društvo Anton Martin Slomšek Renkovci je prostovoljno, neprofitno združenje krajanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujemo svoje interese na področju kulture in s tem prispevamo k bogatenju kulturnega življenja v vasi Renkovci in v širšem okolju.

 

Društvo je bilo ustanovljeno v maju leta 1993. Delovanje društva je skozi pretekla leta bilo usmerjeno v organiziranje različnih prireditev.

V začetnih letih so prizadevni člani društva pripravili zanimive igre, ki jih je režiral samouk gospod Štefan Ferčak in v katerih so nastopali amaterski igralci. Pozneje se je dejavnost društva usmerila na organizacijo prireditev ob različnih priložnostih: ob kulturnem prazniku, 8. marcu in materinskem dnevu, predbožične prireditve. V okviru društva pripravljamo priložnostne razstave. Organiziramo tudi predavanja v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota na temo zdravja in zdravega načina življenja.

Člani društva že od leta 1999, v času dopustov prirejamo zabavne igre – Zabavajmo se skupaj, ki predstavljajo veselo druženje  različnih društev iz naše občine ter krajanov in  so prijetna  popestritev poletnih dni.

V letu 2009 smo člane društva in vaščane prvič povabili na kolesarjenje po »kupinarskih poteh«. Glede na zadovoljstvo udeležencev smo takšno obliko druženja  ponovili v letu 2010 in jo bomo nadaljevali v letu 2011.

V okviru društva delujejo  tudi Renkovski pevci, ki s pesmijo in harmoniko popestrijo prireditve v vasi,  našo vas predstavljajo  na prireditvah v okviru Občine Turnišče in v drugih krajih, pojejo pa tudi ob  žalostnih dogodkih v vasi.

Delo društva je usmerjeno tudi na ohranjanje spomina na posebno obliko ljudske trgovine – kupinarstvo, ki je bilo v Renkovcih razširjeno ob koncu 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja. V sodelovanju z Občino Turnišče, KS Renkovci in ob strokovnem vodstvu Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti, so člani društva pripravili stalno razstavo o kupinarstvu. Zaradi prenove Vaško-gasilskega doma Renkovci je razstava začasna zaprta.

Veseli smo, da se krajani Renkovec udeležujejo naših prireditev in s svojimi idejami ter predlogi sooblikujejo program dela društva.

 

Člani Kulturnega društva Anton Martin Slomšek  se vključujemo v prireditve ob praznovanju Občine Turnišče ter sodelujemo z drugimi društvi v okviru Občine Turnišče.

Comments are closed.