Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TURNIŠČE V LETU 2018

Biološka čistilna naprava Turnišče – izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2018

Sanacija in obnova gospodarskega objekta Podeželsko stičišče Polanščekova domačija

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Ureditev kolesarske steze izven naselja Renkovci

Sanacija in obnova gospodarskega objekta Podeželsko stičišče Polanščekova domačija-končan

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DVEH NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Turnišče ter njihove namestnike

Javno naročilo Komunalna ureditev parkirišča JN002922/2018-W01

Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec-zaprt

Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec-zaprt

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti 2018

Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta referent v občinski upravi Občine Turnišče-zaprt

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – STANOVANJE V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE-zaprt

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TURNIŠČE V LETU 2017

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE-zaprt

Javno naročilo Hodnik Gomilica JN005428/2017-W01-zaprt

Namera za sklenitev neposredne pogodbe-zaprt

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – STANOVANJ V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE-zaprt

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Varaš d. o. o.-ZAPRT

JAVNI RAZPIS višji svetovalec-ZAPRT

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, za leto 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa, za leto 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI TURNIŠČE ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 do 30.06.2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2016

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TURNIŠČE V LETU 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi v lasti Občine Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter programov in projektov na področju športa in turizma – ZAKLJUČEN

Javni razpis za direktorja občinske uprave Občine Turnišče – ZAPRT

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. – ZAKLJUČEN

Razpis za Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2016

Comments are closed.