Razpisi

Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta referent v občinski upravi Občine Turnišče

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – STANOVANJE V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TURNIŠČE V LETU 2017

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE-zaprt

Javno naročilo Hodnik Gomilica JN005428/2017-W01-zaprt

Namera za sklenitev neposredne pogodbe-zaprt

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – STANOVANJ V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE-zaprt

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Varaš d. o. o.-ZAPRT

JAVNI RAZPIS višji svetovalec-ZAPRT

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, za leto 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa, za leto 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI TURNIŠČE ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 do 30.06.2019

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2016

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE TURNIŠČE V LETU 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi v lasti Občine Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter programov in projektov na področju športa in turizma – ZAKLJUČEN

Javni razpis za direktorja občinske uprave Občine Turnišče – ZAPRT

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega podjetja Varaš d.o.o. – ZAKLJUČEN

Razpis za Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2016

Comments are closed.