Predlog proračuna 2017 2018

Občinski svet Občine Turnišče je na svoji 16. redni seji, dne 15. 12. 2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 in 2018  v prvi obravnavi ter dal predlog proračuna v javno razpravo.

Vsi zainteresirani lahko do 10. 1. 2017 vpogledajo v predlog proračuna na Občinski upravi Občine Turnišče, vsak delavnik od 8. do 14. ure. Pisni predlogi in pripombe se lahko do zaključka javne razprave posredujejo na e-naslov: obcina@turnisce.si ali na naslov: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

mag. Vesna Jerala Zver,

županja občine Turnišče

 

sklep-predlog-proracuna-2017-2018-javna-razprava

uvod

odlok-o-proracunu-za-leto-2017

odlok-o-proracunu-za-leto-2018

splosni-del-2017-in-2018

posebni-del-2017-in-2018

obrazlozitve-2017

obrazlozitve-2018

Comments are closed.