Vinogradniško – sadjarsko društvo

vinogradnisko d

Pisalo se je  leto 1993 ko je skupina vinogradnikov in sadjarjev iz Občine Turnišče uresničila svoje želje po združevanju v društvo vinogradnikov in sadjarjev.

Društvo se je skozi leta svojega obstoja razvijalo v smeri izobraževanja svojih članov s področja vinogradništva in sadjarstva ter organiziralo različne strokovne ekskurzije, predavanja, predstavitve in druge aktivnosti v smeri razvoja društva in članov, ki so vključeni v društvo. V začetku svojega obstoja je Vinogradniško- sadjarsko društvo s svojim članstvom pokrivalo področje Prekmurja in je v svojih najboljših časih bilo v društvo vključenih 200 aktvinih članov. Skozi leta se je članstvo zmanjševalo na račun staranja članov, nezmožnosti obdelovanja vinogradniških in sadjarskih površin, kot tudi na račun ustanavljanja društev v sosednjih občinah. Tako se je tekom let število članov zmanjšalo na 100 aktivnih članov. V društvo so vključeni vinogradniki in sadjarji od Lendave do Goričkega.

Društvo vsako leto za svoje člane, občane in druge ljubitelje dobre kapljice ter kakovostnega sadja prireja strokovna predavanja, demonstracijske prikaze ter druge prireditve na občinski ravni. Leto društvo začne z demonstracijskim prikazom rezi vinske trte in sadnega drevja, sledi strokovno predavanja na temo pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V mesecu marcu pripravljamo vsakoletno ocenjevanje vin preteklega letnika vina, pri tem pa v zadnjih petih letih dosegamo najvišje povprečne ocene v vinorodnem okolišu Prekmurje. Na podlagi ocenjevanj naši vinogradniki na višjih ocenjevanjih dosegajo odlične rezultate- prvaki posameznih sort in  prvaki posameznih ocenjevanj. Kot društvo pa skrbimo tudi za družabnost med člani in na ravni občine s prireditvami kot so: rez stare trte z Lenta,vinogradniško-sadjarski ples, kresovanje, pohod po kleteh naših vinogradnikov – vsako leto po delu vinogradov, ker imajo naši člani vinograde po celotnem vinorodnem okolišu, predstavitev na prireditvi Ferencovo senje ter organiziramo martinovanje na občinski ravni. Poleg navedenih prireditev pa skrbimo tudi za spoznavanje naših vinogradnikov in sadjarjev z drugimi vinogradniki in sadjarji iz drugih vinorodnih okolišev in dežel preko celodnevnega izleta in pa popoldanskega izleta.

Ob koncu leta pa v sodelovanju z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije organiziramo še kletarski večer, katerega namen je spoznati  druge vinogradnike in sadjarje, navezovati stike z njimi ter predstavljati svoje pridelke širom Slovenije.

Comments are closed.