Društvo upokojencev

slika_novice

Društvo upokojencev je po številu članov največje, pokriva območje celotne Občine Turnišče in šteje 384 članov oziroma članov. Delujemo v korist vseh starejših, pomoči in razne vrste razvedrila potrebnih ljudi.

Preko leta pripravimo več izletov po domovini, letujemo v hotelu ZDUS-a »Delfin« v Izoli dvakrat letno, spomladi in jeseni, tudi do 50 udeležencev.

Društvo ima svoj mešani pevski zbor, ki sedaj služi bolj prireditvam – srečanjem doma, je namreč okrnjen in ne bomo mogli sodelovati na reviji zborov Pomurja.

Smo del skupnosti, nismo ne vem kako zahtevni, smo delovni po svojih močeh in si zaslužimo pozornost vseh struktur družbe.

Društvo že tretje leto deluje v vseslovenskem projektu »Starejši za višjo kakovost življenja doma« pod okriljem ZDUS. Do sedaj smo obiskali in anketirali 376 starejših nad 69 let, v celotni Občini Turnišče, ne glede na pripadnost društvu. Jih anketiramo, povprašamo o tem in onem, predvsem kako se imajo, kako se počutijo in kaj bi potrebovali, zase in za svoj kraj. V tem projektu, katerega vodi koordinatorica, ga. Danica Kocet in deluje po napotkih ZDUS-a s svojimi prostovoljkami, naj bi bili stroški kriti iz tega naslova vendar ni vselej tako, vedno se najde kaj, kar se krije iz blagajne DU, kar ni narobe.

Vsako leto obdarujemo starejše in bolne doma in v domovih za starejše, svoje člane in občane.

Radi bi nabavili rekvizite za pikado in za rusko kegljanje, udeležili srečanja slovenskih upokojencev na Pokljuki in pa pomurskih upokojencev v Moravskih Toplicah, seveda tudi z osebnim prispevkom. Postorili bi radi marsikaj, če nam bodo sredstva dopuščala, sicer pa bomo delovali skromneje.

Vedno več nas bo in temu bomo morali prilagajati tudi program, v katerega bo potrebno vgrajevati tudi večja denarna sredstva.

Comments are closed.