Društvo PANIS

Društvo Panis je bilo ustanovljeno 2. maja 2007 na Kovačevi domačiji v Nedelici.

V statutu društva smo zapisali, da je PANIS društvo ljubiteljev starih domačij, samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Ime društva je simbolno, v latinščini pomeni kruh in je hkrati kratica za PANonijaIStra. Pobuda za ime je bila dana s strani članov, ki izvirajo iz Prekmurja in Istre. Društvo ima svoj simbol, ki je v polkrožni obliki, z imenom društva in logotipom: Društvo ljubiteljev starih domačij. V znaku je simbolna slika hlebca kruha, nad njim pa žitni klas in oljčna vejica.

V društvu je dobrodošel vsakdo, ki se zanima za obnovo domačij in njih vzdrževanje. Več ljudi z enakim smislom prispeva svoje izkušnje in tako raste modrost skupine, ki ji ni vseeno, da smo se prejšnja leta do tradicije obnašali mačehovsko in uničili ali prodali mnogo unikatnega, kar bi danes lahko imenovali »naša« umetnost.

Namen delovanja društva PANIS ni pridobivanje dobička. Društvo bo presežek prihodkov nad odhodki namenilo za uresničevanje svojih programov in ciljev.

Društvo PANIS ima predvsem naslednje cilje:

  • oživljanje in vzdrževanje starih domačij,
  • sodelovanje s strokovnjaki, organizacijami ter institucijami, ki se poljudno ali strokovno ukvarjajo s problematiko naravne in kulturne dediščine,
  • vzdrževanje kulturnega spomenika (rojstne hiše narodnega heroja Štefana Kovača – Marka, kjer ima društvo svoj sedež),
  • organiziranje strokovnih delavnic ter srečanj,
  • organiziranje kulturnih prireditev.

V društvo je trenutno včlanjenih 50 rednih članov, največ iz občine Turnišče, ter 12 podpornih članov društva iz cele Slovenije.

Delo društva je najbolj izraženo pri vzdrževanju Kovačeve domačije, vodenju obiskov na KD, organizaciji dogodkov na KD ter vsakoletnem društvenem izletu.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.