Klub mladih Turnišče

slika_novice

Klub mladih Turnišče (KMT) je bil ustanovljen leta 1999. Na začetku so člane kluba predstavljali predvsem študentje in dijaki, vendar se je pozneje članstvo porazdelilo tudi na ostale podskupine mladine iz Občine Turnišče. Poudarek Kluba mladih Turnišče je na mladinski kulturi, informiranosti mladine v občini, povezovanje z drugimi mladinskimi organizacijami ter prirejanje kulturnih in športnih prireditev za mlade in ostale občane.

V preteklosti je bil klub dejaven na različnih področjih. Tako smo takoj po ustanovitvi avgusta leta 1999 organizirali Promocijsko športno ustvarjalni in zabavni dan KMT, ki je potekal pred osnovnošolsko zgradbo. V sklopu prireditve so potekale razne umetniške delavnice, športne aktivnosti in v poznejših urah koncerta dveh glasbenih skupin. Naslednje leto je klub v povezavi z mladinskimi klubi iz Pomurja sodeloval pri organizaciji enotedenske mednarodne izmenjave študentov iz Švedske. Prav tako smo za en dan gostili člane mladinske izmenjave iz Španije in Madžarske.

V zadnjih petih letih je KMT močno okrepil število kulturnih dogodkov in projektov. V lokalnem in regionalnem prosotru so postali že tradicionalni video večeri, s katerimi promoviramo filmsko umetnost. V preteklih letih smo pripravili vrsto potopisnih večerov, kjer so se predstavili tako domači, kot tuji popotniki. Že tradicionalni so postali KMTjevi Lanpartyji, ki združujejo ljubitelje računalništva. Največji vsakoletni projekt KMT-ja je Švicanje, ki v celodnevni prireditvi združuje promocijo zdravega načina življenja, športa in kulture. Ob športnih igrah za mlade v sklopu prireditve potekajo tudi celodnevne modelarske, umetniške in otroške ustvarjalne delavnice, v zadnjih dveh letih pa še večerni koncert alternativne glasbe, ki v okolici ni prisotna.

Namen Kluba mladih Turnišče je promovirati pomen izobraževanja za razvoj podeželja; opozarjati pristojne organe na probleme šolajoče se mladine ter na socio-patološke pojave (alkohol, droge, kriminaliteta) v okolju; ustvarjati pogoje za kreativno preživljanje prostega časa mladih; humanitarna dejavnost; informiranje članov kluba in širše javnosti ter druženje članov.

V Klub mladih Turnišče je trenutno včlanjenih več kot osemdeset članov iz občine Turnišče, ter dobrih dvajset članov izven naše občine. Glede na to, da članstvo za udeležbo v projektih ni predpogoj, ocenjujemo, da je v delovanje Kluba mladih Turnišče vključenih okoli 150 mladih iz naše in okoliških občin.

Comments are closed.