Ancova galerija

ancova

Društvo za ohranjanje kulturnozgodovinskih izročil in predmetov Ancova galerija je bilo ustanovljeno v letu 2010 in sicer na podlagi šestnajstletnega zbiranja starih zavrženih predmetov, ter na podlagi postavljene etnološko zgodovinskih razstave Moja razstava vaših predmetov – Varašanci v Nedelici.

Zbirka, ki sestavlja danes Ancovo galerijo je začela nastajati v letu 1994, ko smo samoiniciativno začeli z zbiranjem predvsem kmečkega orodja in gospodinjskih pripomočkov. Z leti smo se preusmerili  na  zbiranje  pohištva,  knjig,  periodike,  vezenin in umetnin. Zbiranje in zbranih predmeti, ki so danes  v Ancovi galeriji puščajo za seboj na stotine srečanj z ljudmi dobrega in plemenitega srca, ki so donirali stare in dragocene predmete Ancovi galeriji.

Ancova galerija v Nedelici je nastala z namenom ohranjanja izročil in predmetov, ki so z njimi povezani. Zbrani predmeti so dediščina številnih prekmurskih družin, postavljeni so na stalno razstavo pod naslovom: Moja razstava vaših predmetov – Varašanci v Nedelici.

Galerijo, ki je nastala v letu 2008 v hiši Ancove Bare, danes bogatijo: velka iža družine Kučko, Škounikof salon iz Turnišča, Rousof salon iz Turnišča, farovška kuhinja, šolska učilnica, čevljarska delavnica, vaška gostilna in ansambel Leptiri. Poleg zaključenih razstavnih enot je razstavljenih veliko predmetov, ki se navezujejo na življenje v prekmurski cimprači, vinogradništvo, poljedeljstvo, živinorejo, tkalstvo, pletenje cekarjev, krojaštvo, mizarstvo, mlinarstvo, čebelarstvo, tesarstvo, kolarstvo in Cejska združenja.

Moja razstava vaših predmetov  – Varašanci v Nedelici! Simbolično spominjajo na leto 1953, ko se je družina Kučko selila iz Turnišča v Nedelico –  s tem dogodkom postanejo Varašanci v Nedelici.

V širšem pomenu pa nam Varašanci v Nedelici govorijo o tem, da gre v Ancovi galeriji za predmete Varaške –  Turniške fare zbrane v Nedelici. Namreč na razstavo postavljamo v veliki večini predmete Nedeličanov, ki so se jim pridružili še predmeti Turniščanov, Brezovičanov, Gomiličanov, Liplančanov in Renkovčanov.

Društvo Ancova galerija je s svojo ustanovitvijo prevzelo upravljanje etnološko zgodovinske zbirke Ancova galerija in skrbi, da zbiraka ni mrtev muzej, ki je sicer vreden ogleda, pač pa da z zbirko živijo tudi člani društva, domačini in vsi , ki se tam zbirajo. Tako se je v Ancovi galeriji možno udeležiti tudi različnih delavnic ( božična, velikonočna, šiviljska, kuharska,..).

Društvo Ancova galerija skozi leto ponuja vsaj dve prireditvi dan odprtih vrat in blagoslovitev jaslic s spremljajočo razstavo. Skozi vse leto pa si je v Ancovi galeriji možno ogledati stalno razstavo Moja razstava vaših predmetov – Varašanci v Nedelici.

Comments are closed.