Štefan Kovač – Marko

stefan kovac

Štefan Kovač – Marko, prvoborec in organizator OF ter upora v Prekmurju in Medžimurju.

 

Kovač Štefan (28.8.1910) – rojen v Nedelici očetu Francu Kovaču, kmetu in mlinarju ter materi Veroniki Kovač, roj. Čeh, ki umre kmalu po njegovem rojstvu. Zanj skrbi krušna mati Veronika Kovač, roj. Duh.

Po osnovni šoli nadaljuje šolanje na Gimnaziji v MS, kjer maturira leta 1930. Študij konča na Pravni fakulteti leta 1934, naslednje leto opravi državni pravosodni izpit.

Že na univerzi se je aktivno vključil v delo akademskega kluba Triglav. Po končani diplomi se je zaposlil kot pravnik pri advokatu Dr. Aleksandru Valyju. v Murski Soboti je začel aktivno delovati v Društvu Kmečkih fantov in deklet.

1936 leta se je posebej izkazal v vodilni agitaciji za opozicijo. Za svoj revolucionarni govor, na tekmovanju mladih žanjcev, na Veščici, je dobil denarno kazen.

Septembra 1937 leta se je zaposlil zopet kot pripravnik pri advokatu, Dr. Vekoslavu Kukovcu, v Mariboru. V Delavsko – kmečki zvezi je Štefan Kovač postal aktivni član in ko je časopis »Neodvisnost« postalo uradno glasilo te zveze, je Štefan Kovač postal urednik tega časopisa.

11. oktobra 1937 je v časopisu »Neodvisnost« izšel odmeven članek, s pozivom na združitev v enotno fronto, pred nevarnostjo fašizma. V teh letih 1937 – 1938, je Kovač v Mariboru, postal zrela politična osebnost.

30. avgusta 1941, je Štefan Kovač – Marko, sklical sestanek sodelavcev in aktivistov, na Kamenščici (pri Trnju), ki se ga je udeležilo okrog 30 udeležencev. Na tem sestanku je bil ustanovljen Okrožni Narodnoosvobodilni odbor s konkretnimi zadolžitvami članov.

Okupator je – na žalost – budno spremljal akcije upora in 27. septembra 1941 izvršil široko akcijo aretacij. V mrežo mu je padlo okrog 60 sodelavcev in simpatizerjev NOG, vendar mu vodstva ni uspelo aretirati.

18. oktobra pa so aretirali Evgena Kardoša, člana vodstva upora, pri katerem so našli seznam sodelavcev in simpatizerjev, v koledarju pa podčrtan 18. oktober. Po hudem mučenju je Kardoš izdal, da je 18. oktobra predviden sestanek vodstva upora s sodelavci, v Križančevem hrastu, pri Gančanih.

Izdal je tudi znak, ki naj bi potrdil varnost lokacije. Madžarski policiji je uspelo prisiliti Kardoša, da je sam z žvižganjem znaka privabil Kovača in Meglo do mesta sestanka. Madžari so takoj močno obsvetili oba, Štefana Kovača – Marka so na mestu ubili, Vinko Megla pa je bil ranjen, vendar je uspel pobegniti, prav tako drugi vabljeni na sestanek.

Tako je pred 65leti padel Štefan Kovač – Marko, ki je bil duša in srce Narodnoosvobodilnega gibanja v Prekmurju in Medžimurju.

Za narodnega heroja je proglašen 20. decembra 1951

Comments are closed.