Namera za sklenitev neposredne pogodbe-zaprt

Občina Turnišče na podlagi tretjega odstavka 29. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 91/14, 14/15 in 76/15) in v skladu s prvim odstavkom 40. in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v skupni izmeri 87,0 m2, v lasti občine. na naslovu Ulica Štefana Kovača 83, 9224 Turnišče, ki stoji na parc. št. 1920 k.o. 149 Turnišče (ID 4251269), skupaj s celotnim zemljiščem na parc. št. 1920 in parc. št. 1921 (ID 4251269), obe k.o. 149 Turnišče.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Comments are closed.