Namera za sklenitev neposredne pogodbe-zaprt

Občina Turnišče na podlagi tretjega odstavka 29. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 91/14, 14/15 in 76/15) in v skladu s prvim odstavkom 40. in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, … Nadaljujte z branjem Namera za sklenitev neposredne pogodbe-zaprt