NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE-zaprt

Občina Turnišče na podlagi tretjega odstavka 29. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 91/14, 14/15 in 76/15) in v skladu s prvim odstavkom 40. in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti … Nadaljujte z branjem NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE-zaprt