JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – STANOVANJE V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE-zaprt

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/ 14 in 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in v skladu...
23. 9. 20170 DownloadsDownload