Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec-zaprt

Občina Turnišče skladno z določbo 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

 VIŠJI SVETOVALEC (šifra DM: C027010)

Javni razpis za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec je objavljen dne 23.02.2018 na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pod registrsko številko: NB36389.

Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I.

Javni natečaj za prosto delovno mesto_Višji svetovalec

Obrazec prijava na delovno mesto višji svetovalec

Comments are closed.