Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec-zaprt

Občina Turnišče skladno z določbo 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

 

SVETOVALEC (šifra DM: C027005)

 

 

Javni razpis za prosto uradniško delovno mesto svetovalec je objavljen dne 26.04.2018 na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pod registrsko številko: NC71063.

Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.

Obrazec prijava na delovno mesto svetovalec

Javni natečaj za prosto delovno mesto_svetovalec.pdf

Javni natečaj za prosto delovno mesto_svetovalec_

Javni natečaj za prosto delovno mesto_svetovalec

Comments are closed.