KulTura-Kulturni turizem panonskega podeželja

Naziv projekta: KulTura

                         Kulturni turizem panonskega podeželja

Projekt je sofinanciran iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja s strani sklada EKSRP.

Vodilni partner – ZTK Beltinci

Partnerji: Občina Beltinci, Društvo Aquila Lipovci, Občina Odranci, KTD Črenšovci,

Tinekov brod s.p., Občina Velika Polana, Občina Turnišče

Trajanje projekta: od 23.04.2018 do 30.11.2018

Skupna vrednost projekta: 113.216,05

 

Povzetek (kratki opis) projekta

 

Projekt KulTura je inovativni odgovor na skupni izziv občin na področju t.i. Dolinskega (predel Prekmurja), kako povečati število obiskovalcev območja in hkrati trajno ohraniti kulturno dediščino ter trajnostno upravljati s snovno in nesnovno kulturno dediščino. Inovativni pristop k oblikovanju novega turističnega produkta se kaže v novi vsebini turistične ponudbe, s katero pomembno prispevamo k splošnim ciljem progama SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Novi turistični produkt KulTura na področju petih občin aktualizira snovno in nesnovno kulturno dediščino v povezavi z širšo naravno dediščino (Natura 2000). Uvedli ga bomo v osrednjem delu Dolinskega (del Prekmurja), ki ga zavzemajo občine Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Turnišče. Z njim bomo prispevali k reševanju skupnih problemov in le-te preusmerili v izziv, tako da bomo ustvarili pogoje za razvoj kulturnega turizma na podeželju in povečali število obiskovalcev v vseh petih občinah. Novi turistični produkt bo pomembno obogatil širšo turistično destinacijo. S kulturnimi vsebinami bomo nadgradili obstoječe turistične točke po posameznih občinah in jih tako naredili atraktivnejše za obiskovalce.

 

Cilji

 1. Oblikovanje novega turističnega produkta s poudarkom na naravni in kulturni dediščini na področju Dolinskega
 2. Povezovanje ponudnikov turističnih storitev v skupni nastop na trgu
 3. Povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 • Obnova prostorov beltinskega gradu
 • Izboljšanje kakovosti turistične ponudbe z opremo
 • Organizacija prireditev, dogodkov in delavnic
 • Promocija in založništvo
 • Interpretacijske označbe naravne in kulturne dediščine
 • Priprava dokumenta Analiza naravne in kulturne dediščine območja petih občin

 

Pričakovani rezultati in ciljne vrednosti

 • Izboljšanje ponudbe objektov kulturne dediščine: 2
 • Vzpostavljeno partnerstvo ponudnikov turističnih storitev za enoten nastop na trgu: 1
 • Novi turistični produkt s ponudbo naravne in kulturne dediščine: 1
 • Izboljšanje znanja na področju organizacije prireditev in turističnega vodenja: 30

Comments are closed.