Podeželsko stičišče Polanščekova domačija

ZGODOVINA TURNIŠČA IN ŠIRŠE OKOLICE TER ZDRAVILSTVO IN ZDRAVILNE RASTLINE CILJNEGA OBMOČJA_dokument

Naziv operacije: Podeželsko stičišče Polanščekova domačija

Operacija se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner: Občina Turnišče

Partnerji: Ekokultura – zavod za dialog z naravo Lendava in Gondvana, trgovina, turizem in storitve d.o.o.

Trajanje operacije: leto 2018

Skupna vrednost operacije: 90.420,68 EUR

 

Kratki opis operacije:

Polanščekova domačija s prenovo postaja medgeneracijsko središče in stična točka ciljnega okolja LAS. Vzpostavitev stičišča poteka v več fazah, saj se obnova domačije financira po fazah in iz različnih virov. Polanščekova domačija je zaščitena kot kulturni spomenik. Zelo dotrajana stavba z dvoriščem je bila v letu 2016 očiščena in izvedla so se prva gradbena dela za ureditev Dnevnega centra za starejše v bivalnem delu poslopja. Predmet operacije je obnova gümle – gospodarski del poslopja, kjer bo nastal multinamenski prostor in ureditev dvorišča, kjer bo postavljen vrt in zeliščna spirala po načelih permakulture. V okviru dvorišča in gümle bodo potekali izobraževalni dogodki in delavnice, aktivnosti živega laboratorija, izmenjevalnice znanja … Prostor gümle je neposredno povezan z zagonom vsebine projekta, ki se navezuje na podeželsko stičišče in ključen za nadaljnji razvoj podeželskega stičišča in živega laboratorija v njem.

Namen

Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za razvoj podjetništva, podjetniškega in interesnega povezovanja, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, izmenjava in krepitev znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja, s ciljem spodbujanjapodjetniške aktivnosti ter vertikalnega in horizontalnega povezovanja ter tako ustvariti pogoje za nova delovna mesta in nove lokalne produkte in storitve na ciljnem območju.

Cilji

Glavni cilj je povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.

Ostali cilji operacije so tudi:

 • povečati znanje na področjih podjetništva, trženja, povezovanja, razvoja produktov s pomočjo mini living lab na področju permakulture,
 • omogočiti razvoj lokalne ponudbe, ki izhaja iz tradicije območja LAS,
 • spodbuditi povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti,
 • omogočiti pogoje za trženje lokalnih produktov in storitev, vključno s turizmom.

 

Pričakovani rezultati:

 • Izboljšane možnosti za aktiviranje podjetniške aktivnosti:
 • obnova dela Polanščekove domačije,
 • vzpostavitev Podeželskega stičišča,
 • living lab na območju Polanščekove domačije,
 • povezovanje in mreženje javnega, ekonomskega in socialnega sektorja,
 • izobraževalni dogodki in delavnice ozaveščanja,
 • dvig kompetenc ponudnikov glede trženja in povezovanja (1x),
 • razvoj produktov in storitev (1x),
 • capacity building (1x),
 • dan odprtih vrat (1x),
 • permakultura in pomen zeliščnih čajev za vsakdanje zdravje in počutje (1x),
 • zasaditev vrta in naselitev oglednega panja (1x),
 • zgodovina zdravilstva in zeliščarstva na območju LAS (1x),
 • izmenjevalnica znanja in izkušenj (medgeneracijsko).
 • ZGODOVINA TURNIŠČA IN ŠIRŠE OKOLICE TER ZDRAVILSTVO IN ZDRAVILNE RASTLINE CILJNEGA OBMOČJA_

Comments are closed.