Adaptacija vaško gasilskega doma Renkovci

Vaško gasilski dom Renkovci leži v centru Renkovec in je osrednja točka kulturnega in družabnega življenja v vasi. V objektu so, osrednja prireditvena dvorana s pripadajočimi sanitarijami in kuhinjo za potrebe društvenih prireditev, garaža za gasilsko vozilo s pripadajočimi sanitarijami za gasilce in pisarne, večnamenska soba in prostor v katerem je stalna zbirka Kupinarskega muzeja.

Občina želi z izvedbo investicije izboljšati življenjske pogoje lokalnega prebivalstva, omogočiti nadaljnje izvajanje aktivnosti društvom in organizacijam, omogočiti medgeneracijsko druženje in izvedbo različnih prireditev, predavanj, delavnic, izobraževanj ter razstav akterjev lokalnega območja. Z izvedbo projekta se bo tako bistveno prispevalo k izboljšanju kulturne in ponudbe aktivnega preživljanja prostega časa v občini.

 

Občina Turnišče je v proračunu za leto 2011 za adaptacijo Vaško gasilskega – doma Renkovci zagotovila 402.565,78 €, kot je znašala projektna vrednost del. Na razpisu je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano podjetje Legartis d.o.o.. Glede na ponudbo najugodnejšega izbranega izvajalca vrednost investicije znaša 206.000,00 €.

Sredstva za investicijo so v deležu 85% zagotovljena na osnovi uspešne prijave na razpis v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. Občina prispeva 15% vrednosti investicije in davek.

Cilj Ukrepa 322 Programa razvoja podeželja 2007-2013, je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju bolj enakovrednih bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Projekt »Vaško gasilski dom Renkovci« je: Predmet podpore 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju.

Comments are closed.