JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DVEH NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM-zaprt

Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV DVEH NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

  1. PREDMET RAZPISA

 

Občina Turnišče (razpisnik) v svojem imenu razpisuje oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem na območju občine.

V najem se dajeta stanovanji v večstanovanjskih hišah na:

 

Turnišče, Cvetna ulica 1 v velikosti 57,00 m2

in

Turnišče, Ulica Štefana Kovača 97 v velikosti 52,5 m2

Do stanovanj ni urejenega dostopa za invalide na vozičkih in gibalno ovirane osebe. Stanovanji se dajeta v najem brez stanovanjske opreme.

Upravičencem bosta oddani v najem za nedoločen čas. Prosti stanovanji bosta upravičencema dodeljeni na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki bo izdelan na podlagi tega razpisa.

Lastnik stanovanj je Občina Turnišče, s katero bodo sklenjene najemne pogodbe.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami).

Oblikovana bo prednostna lista A predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 in spremembe, v nadaljevanju: Pravilnik),  niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe.

 

Celotno besedilo javnega razpisa:

Javni razpis_neprofitna stanovanja 2018_Občina Turnišče WORD

Javni razpis_neprofitna stanovanja 2018_Občina Turnišče PDF

vloga WORD

vloga PDF

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 

Comments are closed.