Vaško gasilski dom Renkovci

renkovci

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Projekt zajema adaptacijo vaško gasilskega doma Renkovci. Investitor Občina Turnišče namerava na parceli  862/1 k.o. Renkovci izvest adaptacijo vaško gasilskega doma Renkovci. Adaptacija obsega, zamenjavo strešne kritine, zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, povečati energetsko učinkovitost objekta z vgradnjo talne stropne in stenske toplotne izolacije. V objektu se prav tako zamenja dotrajana notranja oprema.

Občina želi z izvedbo investicije izboljšati življenjske pogoje lokalnega prebivalstva, omogočiti nadaljnje izvajanje aktivnosti društvom in organizacijam, omogočiti nadaljnje medgeneracijsko druženje in omogočiti nadaljnjo izvedbo različnih prireditev, predavanj, delavnic, izobraževanj ter razstav.

Specifični cilji investicije, ki jih želi doseči občina Turnišče:

  • obnova večnamenske dvorane v izmeri 97,0 m2,
  • obnova odra večnamenske dvorane v izmeri 40,0 m2,
  • ureditev Kupinarskega muzeja v izmeri 19,8 m2,
  • obnova dveh sejnih sob v skupni izmeri 30,8 m2,
  • obnova garaže gasilskega doma v izmeri 40,0 m2,
  • obnova skupnih prostorov v izmeri 53,5 m2,
  • postavitev urbane opreme v okolici Vaško gasilskega doma Renkovci (stojala za kolesa 3x in vrtne lesene mize in klopi 4x),
  • ureditev zunanje okolice Vaško gasilskega doma Renkovci.

Projekt se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj za razvoj podeželja, ukrep Obnova in razvoj vasi.

Comments are closed.