Večnamenski objekt Turnišče

turnisce12

Projekt zajema gradnjo objekta »Večnamenski center« v naselju Turnišče z naslednjo vsebino (skupaj površina notranjih prostorov je 794,50 m²):

  • opremljeni prostori za delovanje knjižnice in čitalnice
  • opremljeni društveni prostori
  • opremljen Turistično-informacijski center (TIC)
  • prostori za izvajanje gospodarske in družbene dejavnosti
  • opremljeni skupni prostori (kotlovnica, prostor za čistilko, avla, hodnik, vetrolov)
  • 20 parkirnih prostorov

Osnovna aktivnost projekta je izgradnja »Večnamenskega centra« za izvajanje kulturnih in družbenih dejavnosti z namenom razvoja turizma, razvoja kulturnih, društvenih in družbenih dejavnosti, ustvarjanja novih delovnih mest in prispevka k dvigu kakovosti življenja v regiji.

V večnamenskem centru bodo opremljeni prostori namenjeni knjižnici, TIC, društvom ter neopremljeni prostori za namen opravljanja gospodarske in družbene dejavnosti. Ocenjena vrednost projekta je  1.021.692,21 EUR, od tega  je sofinanciranih s strani EU do  775.500,00  EUR.

 

Operacijo delno (do 85 %) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

 

Comments are closed.