NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št 11/2018) Občina Turnišče objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za:
Stanovanjsko stavbo z gospodarskim poslopjem in pripadajočo parcelo na zemljišču, parc. št. 2268 (ID 1344345), k. o. Turnišče, v izmeri 1.037 m2 , št. stavb:
121-1 nestanovanjski del z neto površino 90 m2,
449-1 stanovanjski del z neto površino 167,50 m2,
450-1 nestanovanjski del z neto površino 77,60m2,
vse na naslovu Prvomajska ulica 18, 9224 Turnišče.
a. Obstaja predkupna pravica občine Turnišče.
b. Nepremičnina se nahaja v območju SK (površine podeželskega naselja).
c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi na tel. št. 02 572 10 60, kontakt Jožica Litrop. Nepremičnina se kupuje po sistemu videno kupljeno
e. Izhodiščna cena 16.019,62 EUR. Davek plača kupec.

Namere po sklenitvi pravnega posla za nakup gornje nepremičnine pričakujemo v 20 dneh od objave na www.obcina.turnisce.si

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo hiša Prvomajska ulica 18

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo hiša Prvomajska ulica 18

 

 

 

Comments are closed.