LOKALNE VOLITVE 2018

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče

Razpis rednih volitev v občinske sveta in redne volitve županov

Razpis redni volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče

ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL

Ugotovitveni sklep o številu podpisov podpore za župana

Ugotovitveni sklep o številu podpisov podpore za člane občinskega sveta

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve v Občini Turnišče v letu 2018.docx

Obvestilo političnim strankam in drugim

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Obrazci za kandidiranje (Državna volilna komisija – povezava – http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

Seznam volivcev-podpora za volitve KS

Soglasje kandidata za svet KS – obr. LV-8 (KS)-1

OBR_LV-6_kandidatura_svet KS_večinski sistem[1]

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

predcasno_glasovanje

obrazec_glasovanje_doma

obrazec_glasovanje_posta

Lokalne volitve 2018 – podpora kandidaturam

Lokalne volitve 2018 – Predčasno glasovanje

Lokalne volitve 2018 – obvestilo

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20023172

Lokalne volitve 2018 – Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe

SEZNAM VLOŽENIH KANDIDATUR

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

SEZNAM ŽUPANI

SEZNAM OS VE-1

SEZNAM OS VE-2

OS ROMSKI PREDSTAVNIK

SEZNAM KSG

SEZNAM KSN

SEZNAM KSR

SEZNAM KST

Lokalne volitve 2018 – Zaupniki kandidatov in list kandidatov Lokalne volitve 2018

Glasovanje na domu

1_LV5_01_Skupni rezultat udeležbe

2_LV5_16a_Skupni rezultat glasovanja za predstavnika skupnosti v občinskem svetu (po št. glasov)

Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v KS

Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev članov občinskega sveta

4_LV5_04a_Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov)

5_LV5_12_Preferenčni glasovi

6_LV5_21_Končni rezultati glasovanja po listah

RAZPIS_DRUGI_KROG_ZUPAN

Razglas za redne volitve župana – drugi krog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.