Biološka čistilna naprava Turnišče – izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu JN pod št. JN006599/2018-W01 na naslednji povezavi:

Comments are closed.