Polje preglednosti ob občinskih cestah

 

Odlok o občinskih cestah  ureja polje preglednosti. 2. odstavek 32. člena določa, da morajo lastniki oz.uporabniki zemljišč ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.  Globa za fizične osebe za navedeni prekršek je 1 000 EUR.

Comments are closed.