Javno naročilo male vrednosti JN005768/2020-W01 - Ureditev kolesarske poti ob cesti R3-726/1321 Renkovci – Črenšovci, krožišče Gomilica – k.o. Trnje od km 5,0+081 do km 5,5+406 – 1. faza od 5.0+081 do 5.5+036.28

18.09.2020 Turnisce I. 160
18.09.2020
Javna naročila
02.10.2020 do 10:00
18.09.2020
JN005768/2020-W01
Povezava
4301-4-2020
18.09.2020
Boštjan Horvat
obcina@turnisce.si
572 10 60