INTERNI KANAL Občine Turnišče

Spremljajte INTERNI KANAL Občine Turnišče tudi na spletu!

Film o 750 letnici prve omembe turniškega svetišča

16. 11. 1267 je ogrski kralj Bela IV. izdal pismo, s katerim je dokončno posegel v večletno sovraštvo in spor med črneško rodbino Jure in dolnjelendavskimi Baniči.V pismu je prvič omenjena Marijina cerkev v Črncu.

Varaški list in Glas Občine Turnišče

Varaški list in Glas Občine Turnišče odslej tudi v elektronski obliki