Logotip Občine Turnišče

V torek, 9. maja 2017 ob 19. uri je na povabilo županje Občine Turnišče mag. Vesne Jerala Zver in predsednice Komisije za prireditve in proslave Ivanke Muhvič v prostorih Občine Turnišče potekala predstavitev in obravnava logotipa Občine Turnišče.

Film o 750 letnici prve omembe turniškega svetišča

16. 11. 1267 je ogrski kralj Bela IV. izdal pismo, s katerim je dokončno posegel v večletno sovraštvo in spor med črneško rodbino Jure in dolnjelendavskimi Baniči.V pismu je prvič omenjena Marijina cerkev v Črncu.

Varaški list in Glas Občine Turnišče

Varaški list in Glas Občine Turnišče odslej tudi v elektronski obliki