INTERNI KANAL Občine Turnišče

Spremljajte INTERNI KANAL Občine Turnišče tudi na spletu!

Vesel božič in srečno 2018 !

Občinska uprava z županjo in občinskim svetom!

Varaški list in Glas Občine Turnišče

Varaški list in Glas Občine Turnišče odslej tudi v elektronski obliki