SLAVNOSTNI PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA

GASILCI PGD Turnišče z Občino Turnišče vabijo na slavnostni prevzem novega gasilskega vozila v ponedeljek 1.5.2017!

Revizijsko poročilo o opravljeni notranji reviziji na Občini Turnišče

Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) ter v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, št. 0601-3/2013, december 2013) družba IJFP revizija d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi opravljene revizije, ki jo je vodila preizkušena državna revizorka mag. Metka Cerar, izdaja naslednje: REVIZIJSKO POROČILO O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI NA OBČINI TURNIŠČE.

Proračun Občine Turnišče za leto 2017 in 2018

Občina Turnišče objavlja Proračun Občine Turnišče za leto 2017 in 2018

Varaški list in Glas Občine Turnišče

Varaški list in Glas Občine Turnišče odslej tudi v elektronski obliki