JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju športa 2018

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in naslednji) in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/2017), Letnega programa športa v Občini Turnišče za leto 2018, Občina Turnišče objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov na področju športa, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju športa 2018

Razpisna dokumentacija_1_SPLOŠNI OBRAZEC_2018

Razpisna dokumentacija_1_SPLOŠNI OBRAZEC_2018

Razpisna dokumentacija_2_OBVEZNA PRILOGA_2018

Razpisna dokumentacija_2_OBVEZNA PRILOGA_2018

Razpisna dokumentacija_3_A1_PROSTOČASNA OTROK IN MLADINE_2018

Razpisna dokumentacija_3_A1_PROSTOČASNA OTROK IN MLADINE_2018

Razpisna dokumentacija_4_A2_ŠV OTROK in MLADINE USMER. V KAK. IN VRH. ŠPORT_ 2018

Razpisna dokumentacija_4_A2_ŠV OTROK in MLADINE USMER. V KAK. IN VRH. ŠPORT_ 2018

Razpisna dokumentacija_5_B_KAKOVOSTNI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_5_B_KAKOVOSTNI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_6_C_VRHUNSKI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_6_C_VRHUNSKI ŠPORT_2018

Razpisna dokumentacija_7_D_ŠPORTNA REKREACIJA_2018

Razpisna dokumentacija_7_D_ŠPORTNA REKREACIJA_2018

Razpisna dokumentacija_8_E_USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV_ 2018

Razpisna dokumentacija_8_E_USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV_ 2018

Razpisna dokumentacija_9_F_ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE_2018

Razpisna dokumentacija_9_F_ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE_2018

Razpisna dokumentacija_10_G_PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ_2018

Razpisna dokumentacija_10_G_PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ_2018

Pogodba_sport_osnutek 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10 in 20/11, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10, 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/2017), Letnega programa kulture za leto 2018, objavlja Občina Turnišče

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 2018

Vloga za programe področju kulture_A. 2018

Vloga za programe področju kulture_A. 2018

Prijavni obrazec za projekte_B. 2018

Prijavni obrazec za projekte_B. 2018

Pogodba_kultura_osnutek 2018

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti 2018

Na podlagi Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/2017), Letnega programa turizma za leto 2018, Občina Turnišče objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Turnišče

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti 2018

Vloga za programe na področju turizma in ostale_A. 2018

Vloga za programe na področju turizma in ostale_A. 2018

Prijavni obrazec za projekte_B. 2018

Prijavni obrazec za projekte_B. 2018

Pogodba_turizem_osnutek 2018

VABILO na predstavitev investicije Rekonstrukcija državne ceste R3-729/4207 skozi Gomilico

Vabilo

Spoštovani,

vabimo vas na predstavitev investicije Rekonstrukcija državne ceste R3-729/4207 Velika Polana-Gomilica in izgradnje kolesarske in traktorske poti ob regionalni cesti R3-729/4207 Velika Polana-Gomilica, ki bo

v sredo, 21 februarja 2018, ob 17.00 uri, v dvorani Vaško-gasilskega doma, Gomilica 49, Gomilica, 9224 Turnišče.

S spoštovanjem,

mag. Vesna Jerala Zver                                                                                      Damir Topolko, univ.dipl.ekon

županja Občine Turnišče                                                                                   direktor Direkcije RS za infrastrukturo

Občina Turnišče skrbi za bogato kulturno dediščino

Občina Turnišče, je dala obnoviti kužno znamenje Trpeči Kristus spomenik iz leta 1750.

Na podlagi kulturno-varstvenih pogojev  in soglasja Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturno dediščino Območne enote Maribor, je sanacijo izvedel mojster Benjamin Korošec s.p. restavrator umetniških del. Kužno znamenje je bilo očiščeno, odstranjeni so bili nanosi barv, utrjen je bil podstavek, sanirane so bile razpoke, sam material peščenjak je bil dodelan in zaščiten z ustreznimi premazi. S tem so bila opravljena nujna dela za ohranitev kužnega znamenja.

Celotna investicija je znašala cca. 6000€, sredstva je zagotovila Občina Turnišče iz proračuna.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver je ob tem povedala:

“Kultura ni samo kulturno udejstvovanje, je vsakodneven odnos nas do naše kulturne dediščine, do ljudi in do sočloveka. Ravno zato smo v preteklem letu in letos kar nekaj sredstev namenili naši kulturni dediščini, obnovi cehovskih knjig, čevljarskega muzeja, kužnega znamenja, ter polanščekove domačije.

S svojim zgledom do spoštovanja naše zgodovine ustvarjamo pogoje za naš narodni in človeški obstoj.”