Revizijsko poročilo o opravljeni notranji reviziji na Občini Turnišče

Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) ter v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, št. 0601-3/2013, december 2013) družba IJFP revizija d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi opravljene revizije, ki jo je vodila preizkušena državna revizorka mag. Metka Cerar, izdaja naslednje:

REVIZIJSKO POROČILO O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI NA OBČINI TURNIŠČE.

 

pdfREVIZIJSKO POROČILO OBČINA 1

pdfREVIZIJSKO POROČILO OBČINA 2

pdfREVIZIJSKO POROČILO VARAŠ D.O.O.

pdfREVIZIJSKO POROČILO ZAVOD KOUŠTA V LIKVIDACIJI

Bookmark the permalink.